نمره آیلتس و سطح زبان

دوره های آیلتس آموزشگاه مجازی زبان برنا برای سطوح مختلف از Pre-intermidiate یا A2(طبق CEFR) تا دوره پیشرفته یا Profeciency یا C2 برگزار می شوند . طبق نیاز زبان آموز و همچنین سطح زبانی ایشان نمره ای که می تواند در آزمون آیلتس کسب کند متفاوت است . این دوره ها با محوریت آموزش مهارت های آیلتس به شما کمک می کند که بهترین نمره ممکن را با توجه به سطح زبان خود کسب کنید.