زبان برای ارتباطات بین افراد وآموزش زبان بر ارتباطات انسانی بنا شده است بنابراین موثرترین روش بادگیری زبان همانطور که زبان مادریمان را یاد گرفته ایم است, اما دوره ها و کتاب های آموزشی مزیت سرعت بخشیدن و هدفمند کردن آموزش را نیز به همراه دارند.

در کلاس های مجازی این امکان ایجاد شده است که با حفظ ارتباطات انسانی از تکتولوزی برای نزدیک کردن انسانها و برداشتن موانع برای اشخاصی که به هر دلیلی دسترسی به کلاس های گروهی ندارند استفاده شود.

ما بر این باور هستیم که کلاس های ما تمام امکانات لازم برای آموزش و تدریس زبان انگلیسی چه برای مکالمات روزمره و چه دوره های آمادگی برای امتحانات آیلتس و تافل (IELTS,TOFEL,GRE,CPE,CAE,FCE) را مهیا می کند.