دوره های آیلتس برای آمادگی برای امتحان آیلتس در چهار سطح برگزار می شود که بسته به امتیاز مورد نیاز شما و سطح زبانی فعلی شما می توانید با شرکت در این دوره ها نمره مورد نظر در آن سطح را کسب کنید. 

در این دوره ها مهارت ها و تکنیک های لازم برای کسب امتیاز بهتر در آیلتس آموزش داده و تمرین می شود.

برای کسب نمره آیلتس ۴٫۵ شما نیاز دارید که زبان آموزی در سطح B1 براساس CEFR یا پایان مقطع

Pre-intermimediate  باشید. 

برای کسب نمره ۵٫۵ در امتحان آیلتس شما باید درسطح +B1 یا پایان مقطع Intermediat باشید.

اگر در سطح B2 به بالا یا همان Uper-intermediate باشید میتوانید انتظار نمره ۶٫۵ در آزمون آیلتس را داشته باشید.

و برای کسب نمره ۷ به بالا در آزمون آیلتس ,سطح زبانی شما باید C1 به بالا یا Advanceed باشد.

مطمعنا Score band های ذکر شده در بالا سطح زبانی شما را نشان میدهند ولی لزوما اگر شما یک زبان آموز در سطح UI باشید نمی توانید نمره ۶٫۵ آیلتس بگیرید و برای همین دوره های IELTS ما با در نظر گرفتن سطح زبانی شما با آموزش و تمرین مهارت های چهارگانه آیلتس شما را برای رسیدن به هدفتون یاری می کنند.

هزینه دوره های IELTS:

سطح M.Fundamental  سه ترم ۲۰ جلسه ای شهریه ۴۷۵۰۰۰ تومان    سطح زبان آموز PI یا B1  نمره آیلتس مورد انتظار ۴٫۵

سطح Mindset 1        سه ترم ۲۰ جلسه ای شهریه ۴۷۵۰۰۰ تومان      سطح زبان آموز I  یا  B2 نمره آیلتس مورد انتظار ۵٫۵

سطح Mindset 2        سه ترم ۲۰ جلسه ای شهریه ۵۰۰۰۰۰ تومان     سطح زبان آموز UI یا  B2 نمره آیلتس مورد انتظار ۶٫۵

سطح Mindset 3        سه ترم ۲۰ جلسه ای شهریه ۵۰۰۰۰۰ تومان     سطح زبان آموز Adv یا C1 نمره آیلتس مورد انتظار ۷ به بالا