مدرسین ما دانش آموختگان و متخصصان آموزش در سطوح مختلف هستند. مدرس های دوره های مکالمه انگلیسی دوره های تربیت مدرس در سطوح مختلف را گذرانده اند, تجربه کافی در آموزش دارند و اکثرا جوان , با انگیزه و خلاق هستند. مدرسان دوره های خاص مانند آیلتس (IELTS) , تافل (TOFEL) و دوره های FCE,CAE,CPE و… خود تمام این دوره هارا گذرانده اند و همچنین در دوره های بین المللی مانند CELTA, DELTA و TESOl  شرکت کرده اند.